VD har ordet

Handelskammaren Mälardalen har ett viktigt och tydligt uppdrag. Vi ska främja näringslivet i regionen och företräda företagens intressen. Handelskammaren ska helt enkelt göra regionen till en ännu bättre plats att driva företag på. Tillsammans skapar vi insikt.

Vi vänder oss både till små och stora företag och verkar både lokalt och internationellt. Vi är en oberoende privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av mer än 12 000 handelskammare över hela världen. I Sverige är vi 11 stycken. Handelskammaren Mälardalen finns i Örebro och Västmanlands län.

Vi erbjuder bland annat mötesplatser där du som företagare kan göra affärer, bredda ditt kontaktnät, skapa nätverk och få kunskap så att du kan öka dina affärsmöjligheter. Vi är dessutom en viktig påtryckare i näringspolitiska frågor. Vår agenda hämtar styrka från medlemsföretagen. Handelskammaren driver frågor som är lokala, regionala, nationella och internationella. Vi pekar ut åtgärder som undanröjer hindren för tillväxt så att du som är företagare kan ägna dig åt att driva och utveckla ditt företag. Tillsammans skapar vi tillväxt!

Vi är övertygade om att vi tillsammans företag, kommuner, regionen, näringslivsorganisationer och föreningar kan ta ett större ansvar för viktiga frågor som utvecklar Örebroregionen. Genom erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och ny kunskap kan vi skaffa oss viktiga insikter som ger konkurrensfördelar. Därför bjuder vi för andra gången in till mötesplatsen UTSIKT 2017. En fantastisk möjlighet för alla som vill påverka tillväxten och utvecklingen i vår region. Varmt välkommen på resan till Stockholm 15-16 oktober.

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen