TEMA: Urbanisering


Kopparbergs bryggeri

Varför är Kopparbergs Bryggeri temapartner på UTSIKT?

Rickhard Voigt är COO på Kopparbergs Bryggeri
Rickhard Voigt är COO på Kopparbergs Bryggeri
Vi är temapartner för att vi anser att det är viktigt lyfta de utmaningar som ligger framför våra fötter i regionen. Samtidigt vill vi också dela med oss av de erfarenheter som vi har.

Vad ser ni mest fram emot?

Det är ett bra tillfälle att träffa människor från olika verksamheter och intressen vilket ska bli spännande och kan ge framtida samarbeten.

Vad betyder temat Urbanisering för Kopparbergs Bryggeri?

Urbanisering för oss är att ta vara på och värna om de resurser som finns och se styrkorna i det. Vi väljer aktivt att se styrkorna som finns i och runt Kopparberg och att utgå från att samarbete mellan olika funktioner i samhället är en viktig del av framgång.

Vilka är de viktigaste frågorna för regionen idag?

Att skapa en bred självbild utifrån de styrkor som finns här och som jag skrev tidigare är samarbete och fungerande infrastrukturfrågor avgörande.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när Utsikt 2017 är över?

Jag är övertygad om att det kommer vara inspirerande att träffa alla människor som kommer närvara.