TEMA: Globalisering


nordea2017_positiv

Helene Wiberg är kontorschef på Nordea i Örebro
Helene Wiberg är kontorschef på Nordea i Örebro

Varför är Nordea temapartner på UTSIKT?

Vi ser UTSIKT som en viktig källa för inspiration, affärer och samverkan. Att vara med som temapartner och få bidra till konferensens innehåll tillsammans med andra engagerade partners var en självklarhet för oss.

Vad ser ni mest fram emot?

UTSIKT ger alla oss i näringslivet en bra möjlighet att umgås och nätverka i flera dagar under avspända förhållanden. Tänk vad mycket bra möten, affärer, tankar och idéer vi kommer att generera tillsammans då!

Vad betyder temat Globalisering för Nordea?

För oss innebär globaliseringen bland annat att handel, gränsöverskridande investeringar, globala transaktioner, kapitalflöden utbyte av information och teknologi ökar mellan länder och att fler länder deltar i den globala ekonomin. Som bank har vi stor påverkan på människor, företag och samhället generellt. Vad bidrar Nordea med för att ta socialt ansvar globalt och tackla de stora globala utmaningarna som klimatförändring och hållbarhet? Vad kan du göra? Följ med på UTSIKT så får du veta mer!

Vilka är de viktigaste frågorna för regionen idag?

Att vi alla samarbetar kring tillväxtfrågor, förutsättningar för företagande och kompetensförsörjning.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2017 är över?

Att jag känner mig mer klimat- och digitalsmart.