TEMAPARTNER: Örebro universitet


Logo_txt_runt_farg_rgb

 

ragen-anna720
Anna Ragén är vd på VD Örebro universitet Holding AB

Charlotta-Nordenberg-2webb
Charlotta Nordenberg är innovationsrådgivare och samordnare för Innovationskontoret Externa relationer på Örebro universitet
Varför är Örebro universitet temapartner på Utsikt?
Örebro universitet är en stor arbetsgivare och aktör för tillväxt i regionen Vi var med förra året och i år var det självklart för oss att gå in som temapartner.
Vad ser ni mest fram emot?
Att vara aktiva i spännande diskussioner där regionens näringsliv ges möjlighet till att fortsätta utveckla samarbetet med universitet inom flertal områden. Vi ser också mycket fram emot att tillsammans med de övriga samarbetspartnerna ge inspiration och nya insikter som kan leda till nya utvecklingsmöjligheter för regionens aktörer och näringsliv.
Vad betyder temat Urbanisering för Örebro universitet?
Urbanisering är en framtidsfråga och utmaning som vårt universitet behöver förhålla sig till. Forskningen och utbildningen ska ligga i framkant för att hitta alla de hållbara lösningar som måste tas fram för att möta urbaniseringen. Alla våra forsknings- och utbildningsområden berörs. Men det kommer alltid att finnas människor som lever på landsbygden även om tillväxten i städerna ökar mest – de har behov av omsorg och smart samhällsservice. Där kan Örebro universitets kunskaps- och forskningsproduktion i samverkan med näringslivet skapa nya affärsmöjligheter.
Vad betyder temat Globalisering för Örebro universitet?
Vår verksamhet är ständigt i samverkan med andra nationer, där universitets utbildning och forskning bidrar till utveckling och till att innovationer skapas och utvecklas för både en nationell och global marknad. Internationalisering och globalisering är en tillväxtmotor för vår forskning och utbildning. Örebro universitet har en ny internationaliseringsstrategi som innebär utökade globala samarbeten. Det kommer att attrahera ny kompetens till regionen och lägga grunden för nya spännande möjligheter för forskning, innovation och tillväxt.
Vilka är de viktigaste frågorna för regionen idag?
Kompetensförsörjningen och ett förnyat och breddat näringsliv.
Vilken känsla hoppas ni att ni kommer hem med när Utsikt 2017 är över?
Framtidstro och insikt.