TEMA: Digitalisering


Pia_engwall
Pia Engwall är vd på Knowit

Knowittemapartner inom Digitalisering

Varför är ni temapartner på UTSIKT?
Vi ser UTSIKT som en plattform där privata- och offentliga sektorn möts och diskuterar viktiga frågor som påverkar oss alla, hittar nya samarbetspartners och samarbetsformer för att TILLSAMMANS stärka hela regionen. Det tjänar vi alla på. Att få vara med och påverka evenemanget som temapartner känns extra spännande. Vi ser dagligen hur frågorna kring Digitalisering påverkar våra kunder, men också oss som företag. Att få skapa ett evenemang kring detta tillsammans med andra kloka människor är enormt inspirerande och kul.
Vad ser ni mest fram emot?
Det är helt klart mötet med andra människor. Jag tror väldigt mycket på att man tillsammans blir starkare så min förhoppning är att knyta nya kontakter som kan ge nya samarbeten som utvecklar våra respektive verksamheter och affärer.
Vad betyder temat Digitalisering för Knowit?
Digitaliseringen kräver att vi tänker nytt och jag hoppas Digitaliseringen är med och påverkar så it på allvar blir en verksamhetsfråga. Vi ser också en ökad efterfrågan av våra managementkonsulter för att stödja våra kunder i deras arbete att se över sina organisationer och verksamheter för att kunna få ut full potential av framtidens möjligheter. It är inte längre bara en möjliggörare för att skapa effektivitet i en organisation, utan i allt större utsträckning helt avgörande för att skapa nya affärsmöjligheter.
Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2017 är över?
Att förändring är kul och skapar nya spännande möjligheter.