TEMA: Digitalisering


Erika Malmberg
Erika Malmberg är rådgivare och partner på CloudPro

CloudProCloud Pro är temapartner inom Digitalisering

Varför är ni temapartner på Utsikt?
Vi är med för att vi vill ge en nyanserad bild av digitalisering. Visst är det en utmaning men det är framförallt en ocean av möjligheter till kostnadsbesparing och utvecklingsmöjligheter.
Vad ser ni mest fram emot?
Jag ser framemot att hålla föreläsning och workshop tillsammans med Know IT och Jämtkraft. Att få inspirera och dela med oss av vår kunskap. Det kommer vara ett pass där publiken får matnyttiga tankar med sig hem att använda i sin egen verksamhet.
Vad betyder temat Digitalisering för CloudPro?
Digitaliseringen av oss och vår omvärld är det som är kärnan i vår verklighet. Vi lever i digitaliseringen från tre aspekter, den tekniska, den juridiska och den kulturella. I takt med den tekniska utvecklingen kommer det lagstiftning kring hur tekniken får användas. Men det spelar ingen roll vilken lagstiftning som finns om inte människornas beteenden, den kulturella aspekten, förändras i enlighet med lagstiftningen.
Vilka är de viktigaste frågorna för regionen idag?
Precis som övriga Sverige och EU står företagen inför en ny dataskyddförordning som blir tillämplig i maj nästa år. Det är många rutiner och datasystem som behöver ses över för att följa den förordningen. Sedan är det givetvis väldigt viktigt att våga satsa framåt, satsa på utveckling. Veta vad det är som är företagets kärnverksamhet och hur den kan utvecklas med omvärlden.
Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när Utsikt 2017 är över?
Jag hoppas att jag kommer hem med glädje över att ha träffat många människor med framåtanda och att det varit många utvecklande diskussioner under dagarna.