Hallå där! Jenny Emerén


Hallå där! Jenny Emerén, vd på Handelskammaren Mälardalen

sid-2

Vad är dina förhoppningar inför UTSIKT?
Jag hoppas att bli inspirerad och få lära mig mer om hur vi på Handelskammaren kan arbeta bättre och smartare för att hjälpa våra medlemsföretag. Exempelvis digitaliseringen som för med sig möjligheter som vi kanske inte förstår hur vi kan använda fullt ut ännu. Jag hoppas att UTSIKT ger oss möjlighet att göra en bättre omvärldsbevakning. Sedan ser jag fram emot alla intressanta möten, inte minst de spontana och oväntade.

Kan du inte berätta lite mer om UTSIKTs olika teman och vad de innebär?
Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen är de stora megatrenderna som påverkar alla företag och organisationer idag. På UTSIKT bryter vi ner trenderna till regional nivå, företagsnivå och även individnivå. Alla teman handlar om att stärka våra företag. Om vi förstår och tar tillvara på möjligheterna kan vi få en konkurrensfördel genom att vara med och forma vår framtid, och inte enbart formas av den.

Man kan tro att UTSIKT endast är till för de riktigt stora företagen i länet. Hur kommer ni att jobba för att alla ska känna sig delaktiga, även de mindre företagen?
Vi har ett starkt och spännande program där både det lilla och det stora företaget kommer att kunna delta på samma villkor, inte minst i workshops och framtidslabbet. UTSIKT är en fantastisk arena för omvärldsbevakning. En omvärldsanalys är vanligtvis resurskrävande, men nu får man det på 24 timmar. Alla som arbetar med affärsutveckling, ledning eller har många externa kontakter kan ha nytta av UTSIKT.

Det är så dumt att sitta hemma och fundera på om man ska åka med. Det är självklart att om man kan och vill så ska man delta, annars riskerar man att missa någonting bra.

Har du något tips att dela med dig av inför UTSIKT?
Ha ett öppet sinne och var inte rädd för att delta aktivt och komma med åsikter och inspel. Ta gärna med yngre medarbetare och framtida talanger. Det kan vara en morot för dem, men också spännande bollplank för dig.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem till Örebro med när UTSIKT är över?
Jag vill ha den här wow-känslan. Och att man längtar lika mycket till nästa år, samtidigt som det är skönt att man har ett år på sig till nästa gång, så att man hinner jobba på kunskapen och idéerna man fått. En lärdom från premiären förra året är att det dyker upp en hel del frågor som vi på Handelskammaren kan hjälpa till att fånga upp. Och säkerställa att någon tar hand om dem, det behöver inte vara vi själva.